Jak dobrać głowicę termostatyczną?

Jak dobrać głowicę termostatyczną?

Spis treści

W budynkach mieszkalnych istotnych jest wiele elementów. Jednym z nich będzie komfort cieplny – to jak go odczuwamy, zależy od wielu czynników. Między innymi wpływa na to temperatura na zewnątrz oraz metody wentylowania pomieszczeń. Najwyższy poziom komfortu cieplnego i niskie opłaty to efekt połączenia dobrego systemu grzewczego oraz odpowiednia wentylacja. W dbaniu o tak kluczową kwestią pomoże nam prawidłowo dobrana głowica termostatyczna. 

Głowica termostatyczna – ważna część wyposażenia kaloryfera 

Grzejnik stanowi główne źródło ciepła w domu, zapewniając w ten sposób właściwy dla domowników komfort termiczny. W nowoczesnym wydaniu kaloryfer jest dostępny w wielu zróżnicowanych modelach. Ich wielkość oraz funkcje dobieramy pod konkretne pomieszczenie. Grzejnik powinien również spełniać założenia estetyczne. O poprawnym działaniu kaloryfera decyduje miejsce jego montażu. Korzystne jest ono przy oknie, drzwiach balkonowych, czyli wszędzie tam, gdzie można odnotować największe straty ciepła. Takie usytuowanie pozwala na to, aby powietrze wokół się nagrzewało i uzyskało odpowiednią cyrkulację. Ważne jest zachowanie odległości 10-12 cm od parapetu i podłogi do krawędzi kaloryfera. Istotnym wskaźnikiem jest moc grzewcza, izolacyjność ścian, parametry izolacji grzewczej. 

Czym jest głowica termostatyczna?

Głowica termostatyczna jest inaczej nazywana regulatorem dopływu ciepła. Stanowi część wyposażenia grzejnika i montowana jest na zaworze termostatycznym. Pasuje do grzejników mających zasilanie dolne lub boczne. Dzięki niej możliwie jest ustawienie temperatury pomieszczenia. Sterujemy nią, jak tylko chcemy pod kątem optymalnego dla nas komfortu cieplnego. Kolejną zaletą głowicy termostatycznej jest to, że można ustawić zmienną temperaturę dla każdego pomieszczenia oddzielnie. Na głowicy są zaznaczone w tym celu odpowiednie wartości. Głowica zmniejsza lub zwiększa temperaturę otoczenia. W zależności od potrzeb pomaga podnieść, obniżyć przepływ wody w kaloryferach oraz steruje mocą grzejnika. Prawidłowa praca głowicy wymaga tego, by niczym jej nie przesłaniać, ani zabudowywać. Celem działania głowicy termostatycznej zamontowanej przy grzejniku jest utrzymanie równowagi pomiędzy komfortem cieplnym pomieszczeń, a jak najmniejszym zapotrzebowaniem na energię. 

Jaka jest budowa głowicy termostatycznej?

We wnętrzu głowicy znajduje się wbudowany czujnik. Jego rolą jest mierzenie temperatury pomieszczenia. Oprócz czujnika w głowicy termostatycznej wyszczególnia się regulator oraz siłownik. Budowa klasycznego zaworu z głowicą termostatyczną składa się z: 

 • dławika zaworu

 • czujnika cieczowego

 • trzpienia bezpiecznika 

 • pokrętła nastawy 

 • złączki

 • grzybka

 • sprężyny powrotnej

Kiedy rośnie temperatura powietrza w pomieszczeniach, reaguje na nią czujnik, który z kolei oddziałuje na grzybek zaworu za pośrednictwem trzpienia. Obniża się przepływ czynnika roboczego, co wpływa na spadek temperatury. Kiedy w pomieszczeniu temperatura maleje, wówczas rośnie stopniowo przepływ czynnika roboczego. Natomiast użytkownik przez pokrętło regulacyjne ustawia wysokość temperatury zgodnie z indywidualnymi preferencjami. 

Głowica termostatyczna spełnia swoje zadania przez reagowanie na zmiany temperatury. Jest to możliwe, ponieważ we wnętrzu głowicy znajduje się sprężysty mieszek wypełniony cieczą (ma ona dużą rozszerzalność cieplną). Rosnącej temperaturze towarzyszy wzrost ciśnienia w mieszku, a to przekłada się na zwiększenie objętości cieczy. W ten sposób powstaje nacisk na popychacz głowicy, a jego siła jest na tyle duża, przez co pokonywany jest opór sprężyny i następuje zamknięcie zaworu termostatycznego. 

Jak głowica termostatyczna działa w praktyce?

Na pokrętle głowicy są oznaczenia cyfrowe, które oznaczają przedziały temperatur oraz symbol śnieżynki. Ustawienie na tym ostatnim, to nic innego jak zabezpieczenie przed zamarznięciem i pewność, że temperatura nie będzie niższa niż 6℃. Ustawienie pokrętła na pełnej cyfrze przekłada się na jednolitą temperaturę w pokoju. Istnieje możliwość ustawienia pośredniej temperatury, kiedy pokrętło ustawi się pomiędzy jedną a drugą cyfrą. Zwykle na głowicy termostatycznej znajduje się w tym celu oznaczenie „kropka” lub „kreska”. Przykładem jest tryb pracy w temperaturze nocnej, gdzie pokrętło znajduje się pomiędzy 2 a 3. Kiedy chcemy dobrze przewietrzyć mieszkaniem, ustawmy zawór na pozycję śnieżynki. Następnie otwieramy okna na całą szerokość w czasie na 5 do 10 minut. Nie należy dopuszczać do znacznego wychłodzenia powierzchni mieszkalnych. Tyle samo czasu będzie trwało ich nagrzewanie. Skręcenie pokrętła do pozycji śnieżynki jest zalecane, gdy zamierzamy wyjechać na dłużej i nie będziemy przebywać w naszym mieszkaniu. Takie postępowanie pozwala uchronić nas przed stratą ciepłą. Jednocześnie warto zwrócić uwagę na szczelność okien oraz drzwi. Tymi drogami również odnotowuje się znaczne straty ciepła. Na rynku są oferowane inteligentne głowice termostatyczne, które samodzielnie regulują poziom ciepła. Sami musimy zdecydować, jakie rozwiązanie bardziej nam odpowiada.

Wytyczne o charakterze prawnym - jakie znaczenie ma głowica termostatyczna?

Z roku na rok rośnie świadomość społeczna na temat konieczności redukowania zapotrzebowania energetycznego w budynkach. Uzupełnieniem postawy pojedynczych użytkowników są zaostrzające się wymagania techniczne. Ważność tej kwestii została doceniona przez właścicieli domków wielorodzinnych, czy instytucje zarządzające obiektami mieszkaniowymi. Ocieplenie budynków oraz związane z tym warunki techniczne są regulowane przepisami prawa. Mówią one o miejscu, w którym należy usytuować grzejniki. Zapewniają one dopływ ciepła, a dodatkowo wprowadzone zostały wytyczne dotyczące regulatorów dopływ ciepła. Urządzenia regulujące temperaturę powinny dawać użytkownikom możliwość ustalenia temperatury nie mniejszej niż 16℃.

Rodzaje głowic termostatycznych

Podział głowic termostatycznych wynika z rodzaju czujnika, który się w niej znajduje. Wyszczególnia się czujnik gazowy, woskowy oraz cieczowy. Kolejnym kryterium podziału jest rodzaj sterowania, który dzieli głowice termostatyczne na manualne oraz elektroniczne. Trzecia wskazówka to forma sprzedaży – termostat grzejnikowy jest sprzedawany jako oddzielne urządzenie lub jako część kompletnego zestawu. Czujniki wbudowane w głowice termostatyczne mogą być oparte o działanie różnych zjawisk fizycznych, to jest działanie, pojawia się, wraz ze zmianą zachodzącą w ciele stałym, cieczy, pary nasyconej. 

Jak poprawnie dobrać głowicę termostatyczną do zaworu?

Zawór wyrównuje różnice, jakie pojawiają się, gdy występują dłuższe odgałęzienia do grzejników znajdujących się daleko od głównego przewodu zasilającego. Najdalszy grzejnik powinien mieć maksymalnie otwartą nastawę. Przy zakupie zaworu weźmy pod uwagę jego wydajność – musi być optymalna. Każde niedopasowanie powoduje złe działanie mocy grzewczej. Kiedy źle dobierzemy zawór, zawsze można dokonać rekompensaty przez kryzę, czy dobrze dobraną nastawę. 

Za przepływ gorącej wody w grzejnikach odpowiedzialna jest nastawa wstępna. Najczęściej spotykanym rozwiązaniem w zaworach jest przedział 5 do 8 pozycji nastawy. Najniższa wartość na nastawie to najniższy poziom przepływu wody. Mniejszy przepływ wody w jednym kaloryferze to jego zwiększenie w kolejnym. 

Zalety zaworów termostatycznych z nastawą wstępną: 

 • bardzo dokładne ustawienie temperatury

 • mniejsze zapotrzebowanie na ciepło

 • mniejszy pobór prądu przez pompę obiegową

 • regulowanie zaworu nie wymaga korzystania ze specjalistycznych narzędzi.

Przy kilku grzejnikach należy pamiętać, że im jest on większy, tym wartość nastawy też powinna taka być. 

Rodzaje zaworów termostatycznych – z czego wynika ich podział?

Zawór termostatyczny to zawór grzejnikowy połączony z głowicą termostatyczną. Głowica termostatyczna to zespół sterujący, a zawór to zespół wykonawczy. Oba urządzenia współpracują ze sobą dzięki temu, że nadzorują przepływ czynnika grzewczego. Zaleca się, by instalacja grzewcza w domu miała dwustopniowy układ regulacji. W systemie grzewczym zawory termostatyczne pełnią funkcję urządzeń kontrolujących temperaturę w pojedynczych pomieszczeniach. Zaletą zaworów jest to, że mogą być używane dla każdego rodzaju instalacji. Natomiast poszczególne rodzaje zaworów termostatycznych wiążą się z tym, jaki wybierzmy rodzaj podłączenia – czy będzie to podłączenie kręte, czy też proste. Następna różnica to ich średnica, a także regulacja. Na rynku są rodzaje zaworów termostatycznych z regulacją lub bez niej. Cena również pozostaje kwestią, dzieląc te elementy wyposażenia kaloryfera na tańsze i droższe. 

Podstawowe rodzaje zaworów grzejnikowych

Zawory grzejnikowe dzielą się według kilku kryteriów. Pierwsze dotyczy rodzaju instalacji, a więc wyszczególnia się zawory montowane do instalacji jedno, lub dwururowej. Kolejną kwestią jest wybrana zasada działania. Będą to rodzaje zaworów grzejnikowych mające regulację termostatyczną albo regulację ręczną. Trzeci podział dotyczy figury korpusu w zaworze. Tutaj pojawia się kilka podziałów na figurę kątową (prawa, lewa), figurę prostą, figurę korpusu zaworu czterodrogowa i trzydrogowa, figurę korpusu zaworu narożną. Następną sprawą są możliwości regulacyjne zaworu, a te narzucają podział na pojedynczą i podwójną regulację. Tym samym rodzaje zaworów grzejników mogą być bardzo zróżnicowane. Najważniejsze jest to, aby zapytać o wszelkie szczegóły sprzedawcę, który z pewnością zaleci sprawdzone rozwiązanie. 

Zawory grzejnikowe dzielą na poszczególne rodzaje, z uwagi na kategorię wbudowanego w głowicę zaworu czujnika.

Czujniki gazowe: w tym typie czujnika siłą, która sprawia, że urządzenie poprawnie działa jest zmiana prężności pary nasyconej. To z kolei wynika z tego, jaka temperatura znajduje się na zewnątrz. Pokonanie oporu sprężyny powoduje, że zmianie ulega wielkość strumienia wody oraz położenie popychacza. 

Czujnik cieczowy: w jego wnętrzu znajduje się ciecz termostatyczna, która zwiększa swoją objętość, gdy temperatura pomieszczenia systematycznie wzrasta. Rosnąca objętość przekłada się na ruch mieszka – jest on przekazywany na grzybek za pośrednictwem trzpienia. Zmniejsza się w ten sposób przepływ gorącej wody przez grzejnik. I odwrotnie, gdy temperatura na zewnątrz spada, wówczas grzejnik nagrzewa się i oddaje ciepło do środka mieszkania. Najbardziej pożądane cechy cieczy termostatycznej to stały i wysoki współczynnik rozszerzalności objętościowej, mała pojemność cieplna i ściśliwość.

Opinie na temat głowic termostatycznych 

Mnogość wyboru na rynku urządzeń dedykowanych systemom grzewczym powoduje, że tyle samo pojawia się zdań na ich temat. W przypadku głowic termostatycznych wskazuje się na przedział cenowy, im są one tańsze, tym będą mniej efektywne. Będzie też gorsza jakość ich wykonania. Dobre opinie pojawiają się dla elektronicznych głowic termostatycznych, których ceny zaczynają się od 150 złotych, dlatego warto sięgnąć po produkty sprawdzonych marek i wydać większą kwotę na tego typu inwestycję dla domu. Pod względem polecanych zaworów termostatycznych należy zwrócić szczególną uwagę na te wyróżniające się energooszczędnością. Obecnie duży nacisk kładziemy na wyposażenie wnętrz, które wpisuje się w ideę smart dom. Inteligentne głowice termostatyczne cieszą się bardzo dobrą opinią. Jedną z wymienianych zalet jest możliwość sterowania nimi z poziomu smartfona. Takie części wyposażenia dla grzejnika są produkowane przez cenionego producenta Fibaro. Dodatkową funkcję, którą posiadają to opcja odkamieniania, na co również należy do ogromnych plusów, kiedy mieszkamy w regionie o wysokim stopniu twardości wody.

Opinie na temat zaworów termostatycznych

Zaleca się wymianę tradycyjnych zaworów, na zawory termostatyczne, ponieważ w znacznym stopniu przyczyniają się do poprawy ekonomiczności wynikającej z ogrzewania budynku (efektywny system termomodernizacyjny). Stosowanie go może przełożyć się na oszczędności w ogrzewaniu nawet do 25%. Kolejną zaletą zaworów termostatycznych jest to, że pozwalają na wykorzystanie energii cieplnej płynącej z promieni słonecznych, urządzeń elektrycznych. Nowe grzejniki są już wyposażone w zawory termostatyczne, a te umożliwiają indywidualne regulowanie temperatury w poszczególnych pokojach. Jak widać, opinie odnoszące się do zaworów termostatycznych prezentują istotne zalety związane z ich zakupem.

Głowica termostatyczna w Castoramie 

W sklepach budowlanych dostępnych jest wiele modeli tych urządzeń. Szeroki asortyment głowic termostatycznych znajdziemy na przykład w Castoramie. Fachowi doradcy po uzyskaniu niezbędnych informacji z łatwością pomogą dobrać odpowiednie urządzenie, wytłumaczyć zasady jego działania, czy korzyści, jakie zyskujemy, inwestując mądrze w nowoczesny system grzewczy budynku mieszkalnego. 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl